عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 20 فروردین 98 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۳۱ خرداد - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

IME LOGO

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۰ فروردین ۹۸

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
سینا پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲,۵۰۸ ۸۸,۳۹۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۷,۶۴۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۸,۳۹۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۰,۶۰۵ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۸۴,۵۳۳ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۹۶,۰۴۹ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۸۶,۹۹۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۳,۹۸۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۰۳,۶۴۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۳۰ ۱۰۶,۷۸۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۰۶,۷۸۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۷۰ ۱۰۳,۷۰۱ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۰۶,۸۴۹ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۵۱۸ ۸۸,۳۹۸ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۷۵ ۹۳,۱۰۱ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۳۰۸ ۱۱۰,۷۵۸ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۸۷,۶۴۸ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۸۸,۳۹۸ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۴۰ ۱۱۰,۷۵۸ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲,۰۰۰ ۸۷,۶۴۸ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱۳۰ ۸۷,۶۴۸ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۶,۹۹۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۵۰ ۱۰۶,۸۴۹ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۵۰ ۱۱۳,۹۸۸ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۵۰ ۱۲۸,۱۷۱ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۵,۷۷۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۵ ۹۸,۹۵۳ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۳,۹۱۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۲۶ پتروشیمی تبریز ۳۵ ۱۰۶,۷۸۲ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۸۸,۲۹۸ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۹,۴۰۱ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۶,۹۹۳ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۶,۵۶۹ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۷,۸۶۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز ۲۵ ۹۳,۱۰۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱,۰۰۰ ۸۲,۶۲۱ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۱۲۸,۱۷۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۲۴,۵۶۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۸۳,۸۳۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۲۲,۷۹۰ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۸۷۰ ۸۶,۹۹۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۸۴,۹۵۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۲۰,۸۲۶ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۲۱,۹۴۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۶,۹۹۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۷,۸۶۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۸۸,۳۹۸ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۸۷,۶۴۸ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۴,۵۳۳ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۴,۵۳۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 پتروشیمی کردستان ۶۰۰ ۸۷,۴۱۰ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۸۴,۵۳۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۸۴,۵۳۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۲,۰۰۰ ۱۰۳,۱۷۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۸۱۶ ۸۲,۲۷۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۱۰۸,۷۴۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲b18 شرکت پتروشیمی لرستان ۹۶ ۸۰,۶۰۵ انبار کارخانه

پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false