پلیمرهای جاذب نور

اخبار پلیمری

بازدید: 99

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش مرجع پلیمر در بازار ایران : در حال حاضر پلیمر های نیمه هادی که جذب یا منتشر کننده نورهستند در سلول های خورشیدی و دیودهای نوری استفاده می شوند.اما از آنجائیکه خواص نوری آنها به چگونگی قرار گرفتن مولکولهای پلیمر در فیلم های نازک بستگی دارد، پیشبینی آن به سختی انجام می شود.پلیمر

در یک صفحه تخت، معمولا” مولکول های پلیمر خطی شبیه الوارهای قایق های چوبی در کنار هم قرار می گیرند. در صورتیکه قراردادن آنها به صورت عمودی ایستاده (فرایندی پیچیده و چالش برانگیز)، شبیه جنگلی از رشته پلیمر، به طور چشمگیری میتواند در تعامل آنها با نور تاثیر گذارد. در حال حاضر، کیسوک هتاجیما در مرکز RIKEN‏ به همراه همکارانش، روشی قابل اعتمادبرای تولید این فیلم پلیمری (با رشته های پلیمری ایستاده به صورت عمودی) ارائه داده اند.

منبع : nanowerk.com

1
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.