عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 2 بهمن 97 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۹ تیر - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲ بهمن ۹۷

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۰۰,۸۴۷ انبار کارخانه
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۱۰۰ ۱۰۴,۸۴۰ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۸۷,۷۶۶ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۷۰ ۸۰,۶۴۰ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 پتروشیمی مهاباد ۳۳۶ ۷۹,۶۴۰ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۷۹,۶۴۰ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۷۹,۶۴۰ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۷۹,۶۴۰ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02KJ پتروشیمی مهاباد ۴۳۲ ۸۰,۰۴۰ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ پتروشیمی مهاباد ۵۰۴ ۸۰,۰۴۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۷۸,۹۹۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۷۸,۹۹۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۹,۹۳۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۹,۹۳۶ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۸۴,۱۲۷ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۱۰۰ ۸۴,۶۸۳ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۴۰ ۹۴,۴۱۶ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۷۹,۶۴۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۸۴,۱۲۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۶۰۰ ۷۹,۶۴۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۹۴,۱۲۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۰۰,۸۴۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۸۴,۱۲۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۰,۶۴۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۸۱,۴۴۶ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۰,۶۴۰ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۸۰,۶۴۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۳۰۸ ۸۹,۹۳۶ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۸۴,۱۲۷ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۹۹۰ ۸۴,۱۲۷ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۶۲۸ ۸۰,۶۴۰ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۳,۸۶۵ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP564S شرکت پلی پروپیلن جم ۹۶۸ ۹۰,۰۶۲ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۱,۴۴۶ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۵۵۰ ۸۴,۱۲۷ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۹۸,۹۶۱ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۶۰۰ ۸۳,۰۴۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲,۶۴۰ ۷۸,۹۹۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۴۴ ۷۸,۹۹۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۱,۰۰۸ ۸۴,۱۲۷ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۹۲ ۷۸,۹۹۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۵۲۸ ۸۲,۶۵۶ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۷۸,۹۹۲ انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۶,۵۵۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۷۶۸ ۸۲,۶۵۶ انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۴,۷۶۸ انبار کارخانه
سینا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۱۱۱,۶۵۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۵۰۴ ۸۰,۶۴۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۵۰۴ ۸۰,۶۴۰ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۸,۱۶۹ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۴۸۴ ۸۳,۰۴۷ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۹۷,۲۹۶ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۲,۲۱۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۰۴,۸۴۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۹۵,۸۰۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۸۰,۹۶۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۸۲,۱۵۲ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۱۱۵,۵۳۷ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۹۹,۶۷۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۵۲۶ پتروشیمی تبریز ۳۰ ۹۷,۲۲۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰-FG پتروشیمی تبریز ۱۶۰ ۹۸,۷۷۷ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false