عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 18 دی 97 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۵ خرداد - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۸ دی ۹۷

کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۱۰۰ ۱۱۳,۸۸۱ انبار کارخانه
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 پتروشیمی محب پلیمر قم ۱۰۰ ۱۱۰,۱۷۳ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۵۰۴ ۸۵,۲۹۴ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۸۵,۲۹۴ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 پتروشیمی مهاباد ۴۵۶ ۸۵,۲۹۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۸۸,۴۲۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۸۳,۹۶۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۸۳,۹۶۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۱,۵۱۸ ۹۵,۵۹۴ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۹۳,۲۸۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۸۵,۲۹۴ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۷۰ ۸۵,۹۳۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱,۵۰۰ ۸۵,۹۳۵ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۳,۹۹۹ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۸۱,۶۳۸ انبار کارخانه
بانک سامان پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳,۰۰۰ ۸۸,۴۲۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱,۰۰۰ ۸۵,۹۳۵ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ پتروشیمی مهاباد ۵۰۴ ۸۵,۷۲۱ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02KJ پتروشیمی مهاباد ۵۰۴ ۸۵,۷۲۱ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۷۶۸ ۸۸,۰۸۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۵۰۴ ۸۵,۹۳۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۳۳۶ ۸۵,۹۳۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۳۳۶ ۸۵,۹۳۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۱۱۰,۱۷۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۵۰۴ ۸۸,۴۲۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۱,۵۱۸ ۹۵,۵۹۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱,۰۰۸ ۸۵,۶۷۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۱,۰۰۸ ۸۹,۵۰۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۴۴ ۸۵,۶۷۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N11UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۹۲ ۸۵,۶۷۰ انبار کارخانه
بانک صادرات پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۰۰۱ ۸۹,۵۰۹ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M پتروشیمی ایلام ۲۲۰ ۹۳,۲۸۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۸۵,۲۹۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۱۰۰,۴۶۲ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۸۹,۵۰۹ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۸۸,۴۲۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۹۵,۵۹۴ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۸۸,۴۲۰ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۸۹,۵۰۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۸۶,۷۹۴ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۱۰۸,۶۷۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۱۳,۸۸۱ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۱۰۵,۸۶۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۰۴,۶۶۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱,۵۰۰ ۸۶,۰۶۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۸۷,۳۲۰ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۱۱۷,۱۸۱ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۴,۱۸۶ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۹,۳۷۲ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۸۶,۷۹۴ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۹۸,۷۳۶ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۸۹,۵۰۹ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۳۷۶ ۸۵,۹۳۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۵,۹۳۵ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۹۶,۹۷۶ انبار کارخانه
بانک پاسارگاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۹,۴۷۱ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۲,۱۷۲ انبار کارخانه

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false