عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 7 آبان 97 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۵ خرداد - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۷ آبان ۹۷
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۹۴,۶۲۷ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲۲۰ ۱۰۵,۳۷۳ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۲۲۰ ۱۰۵,۳۷۳ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J پتروشیمی ایلام ۴۴۰ ۹۳,۳۱۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۹۳,۳۱۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۱۰۵,۳۷۳ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز W500 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۴۰ ۱۱۸,۴۶۶ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۵۰ ۱۱۱,۴۷۵ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۳۰۰ ۱۲۸,۸۷۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۲۰ ۹۵,۰۵۴ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۱۲۰ ۱۰۵,۳۷۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۱۲۰ ۱۰۵,۳۷۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۲۰ ۹۵,۰۵۴ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) ۶۲N07 شرکت پتروشیمی لرستان ۱۸۰ ۹۰,۵۱۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۱۰۳,۴۷۰ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۹۶,۷۰۱ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۹۶,۷۰۱ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۳۰ ۱۴۷,۶۲۱ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۹۴,۶۲۷ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۱۰۵,۶۰۴ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۱۸B01 پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۹۴,۶۲۷ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۲۶ ۱۱۰,۳۹۶ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۰۵,۶۰۴ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۱۷,۱۰۴ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۴۷ ۱۱۷,۱۰۴ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۶۳ ۱۱۹,۷۱۷ انبار کارخانه
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۲۰ ۷۲,۶۱۳ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۶۳ ۱۲۲,۷۶۶ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۱۱۷,۱۰۴ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار ۶۰ ۱۱۷,۱۰۴ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰ ۹۶,۷۰۱ انبار کارخانه
ملل پویا پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰ ۱۰۵,۳۷۳ انبار کارخانه
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۴۴ ۷۲,۶۱۳ انبار کارخانه
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۰۰ ۷۲,۶۱۳ انبار کارخانه
مفید پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۱۱۰ ۷۴,۷۹۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۹۴,۶۲۷ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰ ۹۶,۷۰۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۳۳,۰۶۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۲۸,۸۷۰ انبار کارخانه
سینا پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۲۰ ۷۲,۶۱۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۱۲۷,۵۶۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۲۷,۵۶۸ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۱۰۵,۳۷۳ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۹۵,۶۴۵ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۴۷,۶۲۱ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۹۶,۷۰۱ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۵۴ ۱۰۵,۳۷۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۶۶ ۱۰۵,۳۷۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۱۰۳,۴۷۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۲۴,۷۷۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰ ۹۱,۷۸۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۳۲ ۱۱۷,۱۰۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۴۴ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۱۴۴ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۲۶۴ ۱۰۵,۶۰۴ انبار کارخانه
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۱۰۰ ۷۲,۶۱۳ انبار کارخانه
باهنر پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان ۱۰۰ ۷۸,۴۲۲ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۱۴۰ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۱۰۴,۷۳۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۰,۶۰۳ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۳۰ ۱۲۶,۸۴۷ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۰۸,۰۲۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۹۶,۷۰۱ انبار کارخانه
بانک تجارت پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۳۰ ۱۲۶,۸۴۷ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۶,۲۶۹ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۲,۸۳۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۰,۷۹۹ انبار کارخانه
فارابی پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۱,۲۴۶ انبار کارخانه
فارابی پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۱۱۴,۶۷۹ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۵۴ ۹۶,۷۰۱ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۵۴ ۹۸,۴۴۳ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۵۴ ۱۰۳,۴۷۰ انبار کارخانه
 مرجع پلیمر در بازار ایران پلیم‌پارت

 

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false