×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۹ خرداد , ۱۳۹۹  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۷ مهر ۹۷
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
حجم کالای
قابل عرضه
قیمت پایه مکان تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۵۰۶ ۷۳,۵۲۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۲۲۰ ۷۹,۵۱۳ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۴۴ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۲۸۸ ۱۰۰,۳۴۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم ۳۰۸ ۷۳,۵۲۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۱۰۳,۲۷۹ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۲۲۰ ۸۵,۱۵۱ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲۲۰ ۸۵,۱۵۱ انبار کارخانه
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۵۴ ۸۳,۱۰۸ انبار کارخانه
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۴۰ ۸۳,۱۰۸ انبار کارخانه
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند ۱۱۰ ۴۹,۱۸۵ انبار کارخانه
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند ۱۱۰ ۴۹,۱۸۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۸۴,۵۵۵ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۲۰ ۷۹,۵۱۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۱۵۴ ۸۳,۱۰۸ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۸۱,۴۹۶ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۱۷۶ ۸۴,۵۵۵ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۸۵,۱۷۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۱۰۳,۸۵۸ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۱۲۰ ۸۱,۴۹۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۴ ۸۸,۷۵۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۲۳,۶۴۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۲۳,۶۴۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۷۹,۵۶۳ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۴۰ ۱۲۳,۶۴۵ انبار کارخانه
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۴۰ ۱۲۳,۶۴۵ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۱۰۳,۸۶۵ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز ۵۰ ۱۰۳,۸۶۵ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۴۷ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۱۰۰,۳۴۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۴۷ ۱۰۳,۲۷۹ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۶۸ ۱۰۳,۲۷۹ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۴,۵۵۵ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۶۸ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۴۷ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۱۴۷ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۶۸ ۱۰۳,۲۷۹ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۴۷ ۱۰۳,۲۷۹ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۱۲۰ ۷۳,۵۲۸ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۸۴,۵۵۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۸۱,۴۹۶ انبار کارخانه
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰ ۸۴,۵۵۵ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۸۵,۱۷۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۱۰۰ ۸۸,۷۵۸ انبار کارخانه
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰ ۸۳,۱۰۸ انبار کارخانه
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۱۰۰ ۸۳,۱۰۸ انبار کارخانه
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۱۰۰ ۸۳,۱۰۸ انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
بانک کارآفرین پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندر امام ۱۵۰ ۸۴,۵۵۵ انبار کارخانه
فارابی پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
بانک کشاورزی پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰ ۷۳,۵۲۸ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۱۴۷ ۸۵,۱۵۰ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار ۶۰ ۱۰۳,۲۷۹ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۵۴ ۸۴,۵۵۵ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۸۲,۶۳۴ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۰ ۱۱۳,۳۸۶ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۰ ۱۱۳,۳۸۶ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۰ ۱۱۳,۳۸۶ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۵ ۱۵۹,۸۹۳ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۵ ۱۵۹,۸۹۳ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۵ ۱۵۹,۸۹۳ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۸۵,۱۷۸ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۷۳,۵۲۸ انبار کارخانه
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۳۰ ۱۰۳,۸۶۵ انبار کارخانه
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.