عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 23 مرداد 97 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۲۷ خرداد - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

 

کارگزار نام کالا عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه مکان تحویل
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۷۴۴ ۵۲,۶۳۸ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۲۰ ۵۸,۶۰۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۵۸,۶۰۲ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۵۹,۶۹۴ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۶۱۶ ۵۳,۶۷۷ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV پتروشیمی جم ۶۱۶ ۴۷,۶۳۰ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۲,۵۰۸ ۵۳,۸۶۱ انبار کارخانه
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۳۳۰ ۴۹,۱۸۱ انبار کارخانه
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۲۰۰ ۷۱,۱۵۷ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲۲۰ ۵۳,۶۷۷ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۲۲۰ ۵۳,۶۷۷ انبار کارخانه
بانک آینده پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۴۶,۷۹۰ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۷۳ ۵۲,۶۳۸ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۵۸,۶۰۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۱۰ ۵۸,۶۰۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۵۸,۶۰۲ انبار کارخانه
بانک مسکن پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰ ۴۹,۸۰۳ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۱۰ ۵۸,۶۰۲ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰ ۴۹,۸۰۳ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۵۹,۸۶۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۱۰ ۵۹,۸۶۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۱۵ ۵۸,۶۰۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۵۸,۶۰۲ انبار کارخانه
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۵۲,۶۳۸ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی شهید تندگویان ۱,۲۴۳ ۵۲,۰۲۸ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱,۶۷۲ ۵۳,۸۷۹ انبار کارخانه
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱,۶۷۲ ۵۰,۴۱۲ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۵۹,۶۷۴ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۲۸۰ ۴۷,۷۲۴ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱,۵۴۰ ۵۶,۲۷۷ انبار کارخانه
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۸۱۴ ۵۴,۶۳۸ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱,۱۰۰ ۶۰,۶۶۴ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۳۱۵ ۵۲,۶۳۸ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۴۹,۸۰۳ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۵۳,۶۷۷ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۵۵۲ ۷۳,۵۷۱ انبار کارخانه
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۵۲,۶۳۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۲ ۷۱,۱۵۷ انبار کارخانه
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۷۷۰ ۵۸,۹۵۲ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۷۵,۷۸۱ انبار کارخانه
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۷۵,۷۸۱ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۳۱۵ ۵۲,۶۳۸ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۴۸,۸۳۴ انبار کارخانه
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۹۲,۳۵۰ انبار کارخانه
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۴۷,۷۲۴ انبار کارخانه
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۹,۸۹۹ انبار کارخانه
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۰۰ ۳۹,۱۰۱ انبار کارخانه
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۰۰ ۳۹,۱۰۱ انبار کارخانه
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۵۰ ۵۳,۸۶۱ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۴۷,۶۳۰ انبار کارخانه
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۵۳,۸۶۱ انبار کارخانه
مفید پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۴۰,۲۷۹ انبار کارخانه
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۳۱۲ ۴۹,۸۰۳ انبار کارخانه
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۵۰۴ ۵۳,۶۷۷ انبار کارخانه
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۷,۷۲۴ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۴۹,۸۰۳ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۵۴,۶۳۸ انبار کارخانه
مفید پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۵۰,۶۴۳ انبار کارخانه
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false