عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 12 دی 96 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۲۸ بهمن - ۱۳۹۷  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۲ دی ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
رضوی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲۰ ۴۴۵۷۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
بانک پاسارگاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۸۶ ۴۴۱۸۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
مفید پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۷۴۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
فارابی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۴۳۲۴۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک پاسارگاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶۰ ۴۶۷۷۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۰۰ ۳۳۹۷۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فارابی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۴۶۲ ۴۵۳۹۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۵۱۹۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۱۰ ۳۴۶۶۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۹۹۰ ۴۷۲۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۳۳۰ ۵۱۹۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تامین سرمایه نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۶۰۳۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۱۰۰ ۳۴۶۶۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۱۰۰ ۳۸۱۳۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۴۴۲۹۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۸۹۹۹۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۴۴۵۸۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۷۱۵۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۸۸۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۸۸۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک ملت پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۱۱۰ ۳۴۶۶۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۵۰ ۵۹۲۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۴۸۰۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
رضوی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۷۲۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۶۲۶۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۴۶۷۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
اقتصاد بیدار پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۴۷۲۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک مسکن پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۷۲۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پلیمر کرمانشاه ۴۰۰ ۴۵۳۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۱۰۰ ۳۴۶۶۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۱۱۰ ۳۴۶۶۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۰۵۶۴۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۸۹۹۹۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۵۰۰ ۵۹۲۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک آینده پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۲۲۰ ۴۶۰۳۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۴۶۷۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۲۱۰ ۴۶۷۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۴۵۵۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ پتروشیمی جم ۳۳۰ ۴۲۶۶۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۶۰۳۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۲۶۶۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۴۷۲۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۱۱۰ ۴۴۵۵۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۵۴۳۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false