عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 7 آذر 96 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۲۹ خرداد - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۷ آذر ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۴۴۷۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۴۲۶۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
سینا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۷۴۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
بانک ملت پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۰۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
تامین سرمایه نوین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۷۴۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۵۳۷۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۶۶ ۳۷۱۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
تامین سرمایه نوین استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۵۰ ۵۶۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
مفید پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۵۴۶۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۱۰۱۲ ۳۲۸۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۳۰۰ ۳۲۱۸۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۸۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۰۱۲ ۳۲۸۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۲۱۰ ۴۳۴۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP564S شرکت پلی پروپیلن جم ۵۲۸ ۴۵۴۰۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۵۰۰ ۵۶۷۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۶۰۰۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۵۲۸۴۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۴۳۸۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۸۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۰۱۶ ۴۳۷۳۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک آینده پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۴۴۲۶۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۸۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک آینده پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۶۳۶۶M پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۵۰۰۷۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۶۳ ۴۵۹۸۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۳۴۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پتروشیمی شازند ۶۰۰ ۴۸۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۴۸۲۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی پلی پروپیلن RP270G شرکت پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۴۸۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۴۳۷۳۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۸۵۷۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۴۲۷۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۵۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۷۲۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۷۲۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۶۷۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۵۹۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
مبین سرمایه پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۴۳۴۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
مبین سرمایه پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۴۳۴۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۲۰۱۶ ۴۴۲۶۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 پتروشیمی کردستان ۱۶۸ ۴۷۴۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۴۷۴۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۴۷۴۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم ۵۰B01M شرکت پتروشیمی لرستان ۲۸۸ ۴۶۴۷۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 شرکت پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۴۰۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۴۲۶۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۴۱۶۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
فارابی پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۳۴۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۱۱۰۰ ۵۲۱۹۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۴۳۷۳۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۵۳۲۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۴۸۲۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۸۸۰ ۴۵۴۳۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۸۸۰ ۴۷۴۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۵۲۴۰۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۳۷۳۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۰۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۴۲۶۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۵۴۳۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۲۱۰ ۴۵۴۳۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۲۸۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۹۹۹۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۸۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۸۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۵۱۵۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳۴۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۳۴۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۳۳۰ ۵۲۱۹۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۰۱۲ ۴۷۴۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
مرجع‌ پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false