کتاب آمیزه های پلیمری عامل دار: سنتز، خواص و عملکرد

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 84

Print Friendly, PDF & Email
مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب آمیزه های پلیمری عامل دار: سنتز، خواص و عملکرد

نویسنده: Vikas Mittal

سال چاپ: ۲۰۱۷

ناشر: CRC Press

سرفصل ها:

 • آمیزه‌های پلیمری عامل دار: سنتز و ریزساختار
 • افزایش امتزاج پذیری آمیزه‌های پلیمری از راه برهمکنش چندگانه پیوند هیدروژنی
 • دینامیک ترکیبات در آمیزه‌های پلیمری امتزاج پذیر
 • آمیزه‌های پلیمری حافظه شکلی
 • سنتز و خواص آمیزه‌های کوپلیمر اتیلن متاکریلات
 • کوپلیمر چقرمه شده پلی متیل متاکریلات
 • مطالعات شبیه سازی دینامیک مولکولی امتزاج پذیری آمیزه‌ دوتایی
 • صورتبندی و توپولوژی آمیزه‌های پلیمری حلقوی-خطی
 • سخت شدن کرنشی آمیزه‌های پلیمری با شکل شناسی لیفچه
 • اصلاح آمیزه‌های پلیمری با باریکه الکترون و تابش آلفا
 • مجموعه هدفمند آمیزه‌های پلیمری با استفاده از شاخص سطوح شیمیایی نانوالگودارشده

Functional Polymer Blends

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.