کتاب پلیمرهای حافظه شکلی

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 162

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب پلیمرهای حافظه شکلی

نویسنده: Andreas Lendlein

سال چاپ: ۲۰۱۰

ناشر: Springer

سر فصل‌های این کتاب شامل:

  • پلیمرهای حافظ شکلی و پلیمرهای تغییر شکلی
  • کامپوزیت‌های پلیمر حافظه شکلی
  • روش‌های شناسایی برای پلیمرهای حافظه شکلی
  • پلیمرهای حافظه شکلی برای کاربردهای زیست پزشکی
  • انتشار کنترل شده دارو از پلیمرهای حافظه شکلی زیست تخریب پذیر

 

Shape-Memory Polymers

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.