عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 28 شهریور 96 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۵ اردیبهشت - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۸ شهریور ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۴ ۵۱۰۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۵۲ ۴۶۳۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۲۵۰ ۵۵۰۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۴۶۳۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۳۹۷۸۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم ۲۲۰ ۴۴۹۵۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۸۸۰ ۴۱۶۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۴۷۱۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۲۱۰ ۴۶۳۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۴۸۸۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۳۹۳۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۳۸۴۸۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۴۱۶۳۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۹۸۰۵۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۸۳۵۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۶۰۰ ۴۱۲۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۴۸۸۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۳۹۶۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۹۶۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۲۰۰ ۵۶۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۱۲۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۳۹۷۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک سپه پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۷۶۷۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۰۰ ۳۴۱۸۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۳۹۸۲ ۳۴۸۸۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۹۹ ۶۶۳۳۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۹۹ ۵۷۸۸۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۵۹۱۷۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۶۰۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۶۰۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۴۱۵۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۵۷۶۶۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۵۵۰۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن RP270G شرکت پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۴۵۰۳۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۱۲۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۳۹۷۸۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۳۹۷۸۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۴۵۰۳۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۱۶۹۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۶۳۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۲ ۳۴۸۸۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۴۴۹۵۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
سینا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۶۳۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP564S شرکت پلی پروپیلن جم ۲۳۵۴ ۴۱۶۳۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۳۹۷۸۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۳۹۷۸۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۷۴۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۶۰۰۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۴۸۲۹۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۵۰۳۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۵۱۰۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۱۶۹۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false