عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۰ شهریور ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 57

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۰ شهریور ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۴۱۵۰۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۹۴۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
فارابی پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۳۹۴۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۴۰۹۴۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۱۶۰۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۱۶۰۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۴۰۹۴۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۵۰۶۸۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۴۰۲۸۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۳۹۴۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۴۷ ۴۱۸۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۴۴۶۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۴۲۰ ۴۴۶۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.