عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۳ شهریور ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 42

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۳ شهریور ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۳۰۸ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۴۹۳۴۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۴۴۸۵۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۰۵۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۰۵۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۰۵۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۳۹۹ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۳۳۰ ۴۴۲۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۹۹۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۹۰۳ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۴۲۰ ۴۴۲۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۶۸ ۴۱۳۹۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
فارابی پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
فارابی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۶۶۰ ۴۰۳۳۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۳۹۳۸۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S شرکت پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۴۶۶۰۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۴۲۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۴۲۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۴۲۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۵۱۷۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.