متوسط قیمت پلیمرها در اروپای مرکزی

اخبار پلیمری نرخ ها و نمودارها

بازدید: 56

Print Friendly, PDF & Email

Type polymer Average price
€ / kg
Change to the
front. mes.
Change to the
front. Year
HDPE injection type ۱٫۶۶
 • price up
 • ۰٫۶۹%
 • price up
 • ۰۴٫۱۷%
HDPE blow type ۱٫۶۶
 • price-down
 • ۰٫۳۱%
 • price up
 • ۰۷٫۱۹%
HDPE film grade ۱٫۶۳
 • price-down
 • ۲:۳۴%
 • price up
 • ۱۸%
LDPE Injection molding ۱٫۶۶
 • price-down
 • ۰۳٫۲۴%
 • price up
 • ۰۲٫۱۲%
LDPE film grade ۱٫۶۲
 • price-down
 • ۲٫۹۰%
 • price up
 • ۰۱٫۱۴%
LLDPE standard ۱٫۶۳
 • price-down
 • ۲:۳۳%
 • price up
 • ۰۴٫۱۷%
PP homo ۱:۴۷
 • price-down
 • ۱٫۹۶%
 • price up
 • ۴٫۸۸%
PP block ۱:۵۲
 • price-down
 • ۰۳٫۱۰%
 • price up
 • ۰۴٫۱۹%
PP random ۱٫۶۳
 • price-down
 • ۳:۵۸%
 • price up
 • ۶:۴۹%
PET bottle blow molding ۱٫۹
 • price-down
 • ۱:۴۰%
 • price-down
 • ۰۴٫۰۶%
PS HIPS ۱٫۶۸
 • price-down
 • ۱٫۸۵%
 • price-down
 • ۰۱٫۲۴%
PS GPPS ۱:۵۹
 • price-down
 • ۱٫۸۱%
 • price up
 • ۰۲٫۰۵%
PA 6 (natural) ۲:۵۳
 • price up
 • ۰٫۴%
 • price-down
 • ۰۹٫۲۹%
PA 66 (natural) ۳٫۱۷
 • price up
 • ۲:۴۴%
 • price-down
 • ۳٫۸۲%
ABS (natural) ۲٫۹
 • price up
 • ۰٫۳۴%
 • price-down
 • ۳٫۷۹%
SAN transparent ۲٫۲۱
 • price up
 • ۰٫۱۱%
 • price-down
 • ۰۵٫۲۱%
PMMA transparent ۲٫۹۰
 • price up
 • ۰:۴۴%
 • price-down
 • ۵٫۹۵%
POM (natural) ۲٫۱۲
 • price up
 • ۰٫۱۱%
 • price up
 • ۱٫۸۲%
PC transparent ۲٫۷۳
 • price up
 • ۱:۳۶%
 • price up
 • ۵٫۸۹%

 

1
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.