عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۷ شهریور ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 35

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۷ شهریور ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۳۹۶۷۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۴۴۶۹۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۴۳۹۷۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۹۳۷۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۳۹۸۴۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۵۱۳۹۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۲۸۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۵۲۸۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۹۹۷۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۴۳۵۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
مفید پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۶۱۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۹۴ ۵۰۶۹۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۹۴ ۵۶۰۸۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۳۹۵۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک سپه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۹۶۷۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۸۰۰ ۳۲۷۸۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۷۵۰ ۳۳۴۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۵۲ ۴۳۹۷۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی پروپیلن RP270G شرکت پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۴۳۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
شهر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۳۷۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۴۳۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۰۱۲ ۳۹۶۷۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۸۸۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۳۴۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۱۹۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملت پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۳۹۵۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۳۴۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک ملت پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۹۵۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۱۵۰ ۴۹۹۷۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۳۹۷۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
بانک تجارت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۳۹۷۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
مبین سرمایه پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۳۹۹ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ محب بسپار ایده گستر ۲۰۰ ۵۳۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۱۴۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۸۸۵۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۰۵ ۳۸۱۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۱۹۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۵۰ ۹۲۷۷۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۷۹۰۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۰۰ ۴۳۳۹۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۴۰۰۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
مرجع پلیمر در بازار ایران- پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.