عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۶ شهریور ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 78

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۶ شهریور ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
فارابی پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۴۳۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۶۶۰ ۳۹۶۷۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۳۹۵۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۹۰۳ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۴۳۹۷۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۹۵۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
مبین سرمایه پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۳۹۹ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۴۸۳۶۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۵۱۲ ۳۸۷۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۱۸۰ ۴۳۹۷۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۴۷ ۴۳۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۰۰۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۰۰۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۰۰۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۳۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۴۴۶۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۳۸۳۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.