آمیزه لاستیکی مبتنی بر نانو: آماده سازی، خصوصیات و کاربردها

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 88

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب آمیزه لاستیکی مبتنی بر نانو: آماده سازی، خصوصیات و کاربردها
نویسندگان: Markovic, Gordana, Visakh, P M
سال چاپ: ۲۰۱۷
ناشر: Springer
لاستیک‌های تهیه شده از پلیمرهای طبیعی و مصنوعی و آمیزه‌های آن‌ها در فصل‌ها مجزا شامل نیتریل، پلی یورتان، کلروسولفونات، پلی بوتا دی ان، استایرن بوتا دی ان و پلی کلروپرن مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب به روش‌های مختلف شناسایی نظیر تست کشش، گرماسنج روبشی تفاضلی، تجزیه و تحلیل مکانیکی، تجزیه و تحلیل ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاوﯾﻤﺘﺮی، میکروسکوپ الکترونی، تکنیک‌های پراکندگی و انکسار و اندازه‌گیری‌های رئولوژیکی پرداخته است. نویسندگان خواص مواد مختلف را ارزیابی می کنند و زمینه‌های کاربردی متعددی شامل زیست پزشکی، بسته بندی، پوشش، خودرو و هوا فضا را مورد بررسی قرار می‌دهند.

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.