عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳۰ مرداد ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 83

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳۰ مرداد ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
فارابی پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۵۰ ۳۸۱۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
فارابی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۳۹۱۸۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۸۱۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۳۲۸۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۳۸۱۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۳۸۱۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۹۰۳ ۳۸۱۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۳۸۱۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۸۴ ۴۳۲۸۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۵۱۲ ۳۸۵۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۱۵ ۳۸۱۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۰۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۳۹۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۳۹۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۳۹۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۳۸۲۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۴۳۳۶۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۹۰۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۴۳۲۸۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳۲۸۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S شرکت پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۴۵۶۳۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳۲۸۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۴۴۲۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۳۸۱۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۳۸۱۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۹۰۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.