مرور معاملات روز گذشته گروه پلیمری بورس کالا

گزارش و تحلیل

بازدید: 29

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: عرضه محصولات ۱۷ هزار و ۲۹۱ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۴۲ هزار و ۲۰۲ تن بود.

در گروه پلیمری ها
  • پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی با رقابت از سوی معامله گران خریداری شدند.
  • در گروه پلی پروپیلن های نساجی، پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L جم با ۱۲۳۲ تن عرضه ۲۴۶۴ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۸۰۸ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۸۵۴ تومان رقم خورد.
  • پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰پلی نار با ۹۰۳ تن عرضه ۱۵۹۶ تن تقاضا داشت، کارگزاران این کالا را با میانگین قیمت ۳ هزار و ۹۲۲ تومان خریداری کردند.
  • پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰Jجم هم با ۳۳۰ تن عرضه ۷۷۰ تن تقاضا داشت، میانگین نرخ خرید آن ۳ هزار و ۸۹۸ تومان بود.
  • پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XKرجال هم با ۱۰۵ تن عرضه ۴۴۱ تن تقاضا داشت، این کالا با نرخ خرید ۳ هزار و ۹۵۷ تومان مورد معامله قرار گرفت.
در گروه پلی پروپیلن های شیمیایی؛
  • پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰C نویدزرشیمی امروز با ۲۱۰ تن عرضه ۵۷۷۵ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۳۲۱ تومان بود، این کالا با سقف قیمت یعنی ۴ هزار و ۷۵۳ تومان خریداری شد. پلی پروپیلن شیمیاییZB۳۳۲C این مجتمع هم با ۲۱۰ تن عرضه ۳۶۱۲ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزارو ۳۲۱ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۷۵۳ تومان رقم خورد.
  • همچنین پلی پروپیلن شیمیایی MR۲۳۰C پتروشیمی مارون با ۴۴۰ تن عرضه ۱۰۴۷۲ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۳۲۱ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزارو ۷۵۳ تومان بود.
  • در همین حال پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R و پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰G جم وارد سیستم مچینگ شدند

منبع: پایگاه خبری بورس کالا

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.