عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۴ مرداد ۹۶

اخبار پلیمری

بازدید: 37

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۴ مرداد ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۴۴۰ ۳۶۰۹۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۸۹۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۹۰۵۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۲۱۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۲۱۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
فارابی پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۶۳۶۶M پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۴۱۶۲۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۸۵۸۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۴۳۷۵۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۳۸۹۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۴۳۰۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۴ ۴۷۳۳۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۵۲ ۴۳۰۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۴۸۳ ۳۸۰۸۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۴۹۲۴۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۳۰۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
سینا پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۲۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۲۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۲۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملت پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۸۵۸۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۳۰۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۳۹۵۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۳۸۹۶۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۰۶۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۰۶۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملت پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۶۶ ۳۴۵۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۹۲۴۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۲۲۶۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۴۵۱ ۴۰۷۱۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملت پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۳۱۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک ملت پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۴۸۶ ۳۲۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۷۲۸۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۳۷۴ ۴۲۹۷۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۸۵۸۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۵۱۸ ۳۸۹۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۵۵۶۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۵۰ ۸۸۵۸۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۷۵۴۶۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۴۲۹۷۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۳۹۵۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.