عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۹ مرداد ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 33

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۹ مرداد ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۳۹۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۴۲۱۴۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۳۹۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۳۹۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
سهم آشنا پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۴۲۱۴۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۵۸۸۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۹۰۳ ۳۷۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۴۲۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۵۵۰ ۳۷۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۳۷۲۳۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۲۴۰ ۳۸۶۶۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۸۰۳۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۳۶۵۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
مبین سرمایه پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۳۷۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
مبین سرمایه پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۳۷۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
فارابی پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون ۳۹۶ ۳۷۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۵۰۶۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۳۶۶۳ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۲۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۲۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۲۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۹۹۰ ۳۷۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۳۷۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۳۰۸ ۳۷۹۹۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۳۷۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۳۷۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۳۹۹۶۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۱۵ ۴۲۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۴۲۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
فارابی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۸۸۰ ۴۲۲۳۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.