عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳ مرداد ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 46

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳ مرداد ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۲۶۰ ۳۵۳۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۳۸۴۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۴۲۲۳۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۳۱۴۷۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۳۸۴۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۵۳۳ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۴۱۵۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک سپه پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۶۶ ۳۴۶۸۶ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۴۸۶ ۳۲۱۱۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۳۷۵۳۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۵۸۸ ۳۷۵۶۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک تجارت پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۵۰۸ ۳۲۱۱۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۴۱۸ ۵۱۰۸۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱۰۵ ۵۱۰۸۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۵۰ ۵۱۰۸۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی شهید تندگویان ۴۶۲ ۳۵۴۵۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۵ ۳۴۶۹۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۹۶ ۳۶۷۳۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۳۷۸۴۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۹۹ ۴۷۶۵۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۹۴ ۵۳۳۹۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
سینا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۱۵۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰ ۳۶۷۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۵۷۶۷ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۲۱۱۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۱۵۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۷۸۴۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۲۱۱۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۱۸ ۳۵۷۶۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۴۹۲۹۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۶۷۸۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۶۳۶۶M پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۴۰۸۴۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۸۴۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۷۸۴۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۶۰۷۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۴۲۲۳۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۴۱۵۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۴ ۴۵۶۷۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۴۰ ۸۵۳۶۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۷۲۷۲۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۳۷۶۹۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۸۳۶۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۹۷۷۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۹۷۷۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۹۲۹۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۱۲۶۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲۰۰۲ ۳۸۴۰۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۵۰ ۴۲۱۵۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۵۷۲ ۴۱۵۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۴۵۶۷۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۳۹۱۴۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.