عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 20 تیر 96 - پلیم پارت : مرجع پليمر در بازار ايران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۸ مهر - ۱۳۹۷  
true
true
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۰ تیر ۹۶

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۰ تیر ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه مکان تحویل نوع
قرارداد
تاریخ
تحویل
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۴۸۳ ۵۰۶۰۶ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۳۹۹۹۳ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۳۶۷۷۳ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۵۰۴UV پتروشیمی جم ۵۷۲ ۳۵۷۹۶ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم ۳۶۳ ۴۰۶۷۳ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۳۸۲۰۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۳۹۶ ۳۸۲۰۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۴۶۲ ۳۸۲۰۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۳۸۲۰۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۴۱۹۲۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۳۸۲۰۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۴۱۲۰۵ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۳۰۹۷۹ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۴۸۶ ۳۱۶۱۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۲۷۷۲ ۳۷۹۶۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک آینده پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۶۳۶۶M پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۴۰۶۷۳ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک سپه پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۶۶ ۳۴۱۴۰ انبار کارخانه سلف ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۱۶۱۱ انبار کارخانه سلف ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۵۲۵ ۴۷۲۰۳ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۵۳۴۴۹ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۶۰۰ ۴۸۱۷۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۱۰ ۳۳۷۰۵ انبار کارخانه سلف ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۷۹۸ ۳۷۶۰۳ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۴۱۲۰۵ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۳۸۴ ۴۵۳۲۵ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۱۰ ۳۴۰۱۱ انبار کارخانه سلف ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۳۷۶۷۹ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲۰ ۳۷۰۹۹ انبار کارخانه سلف ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۷۸۵۷ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۹۲۵۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۹۲۵۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۳۶۷۹۴ انبار کارخانه سلف ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۱۸ ۳۵۷۰۸ انبار کارخانه سلف ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۸۱۷۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۰۲۶۳ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۵۰۶۳ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک سپه پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۲۶۴۰ ۳۴۱۴۰ شاد آباد نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۱۲۰۵ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۱۶۱۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰ ۳۷۵۱۲ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۷۵۱۲ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۴۱۸ ۵۰۶۰۶ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۵۰ ۵۰۶۰۶ شاد آباد نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
سینا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۱۲۰۵ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک آینده پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۷۵۱۲ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۴۰ ۸۱۷۰۷ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۶۹۶۰۲ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک آینده پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۳۶۰۵۶ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۸۲۰۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۱۰۰ ۳۸۲۰۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۱۶۱۱ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۴۰۰ ۳۴۷۷۳ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
فارابی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۱۱۰۰ ۴۱۶۴۶ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۴۱۶۴۶ انبار کارخانه سلف ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰K پتروشیمی امیر کبیر ۱۱۰۰ ۴۱۲۰۵ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۱۱۰۰ ۴۵۳۲۵ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۳۹۰۶۹ انبار کارخانه نقدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
 پلیم پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


true