کتاب کامپوزیت‌های پلیمری – نانو کامپوزیت‌ها (جلد۲)

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 99

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب کامپوزیت‌های پلیمری-نانو کامپوزیت‌ها (جلد۲)

نویسندگان: Sabu Thomas, Kuruvilla Joseph, S. K. Malhotra, Koichi Goda, M. S. Sreekala

سال چاپ: ۲۰۱۳

ناشر: Wiley

  • معرفی کامپوزیت‌های پلیمری، چالش های جدید، خواص و روش‌های آماده سازی و ساخت
  • بحث در مورد خصوصیات سطح مشترک کامپوزیت‌ها
  • توضیح ارتباط بین خواص و ساختار در سیستم‌های کامپوزیتی مختلف با کمک مدل‌های نظری
  • مروری بر روش‌های پردازش سیستم‌های مختلف ماکرو تا نانو کامپوزیتی و تاثیر پارامترهای پردازش بر روی خواص کامپوزیت‌ها
  • بررسی خواص میکروساختارها، الاستیک، ویسکوالاستیک، استاتیک و مکانیک پویا، حرارتی، تریبولوژیکی، رئولوژیکی، نوری، الکتریکی و سدکنندگی

 

 

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.