وضعیت عملکرد تولید ۵۷ مجتمع پتروشیمی اعلام شد

اقتصادی

بازدید: 37

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: در دو ماه نخست امسال عملکرد تولید مجتمع های پتروشیمی در منطقه ماهشهر۳٫۲ میلیون تن، منطقه عسلویه ۳٫۹ میلیون تن و سایر مناطق داخلی کشور نیز ۱٫۹ میلیون تن بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع های پتروشیمی تا پایان امسال ۷۲ میلیون تن است که از میزان ظرفیت نزدیک به ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

براساس این گزارش، عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابندای سال تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۳٫۲ میلیون تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر ۲۵٫۶ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۲۱ میلیون تن برآورد شده است.

همچنین، عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود  ۳٫۹ میلیون تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه ۳۲٫۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز در حدود ۲۶٫۵ میلیون تن برآورد شده است.

برپایه این گزارش، تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در مدت زمان مذکور در حدود ۱٫۹ میلیون تن بوده بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور ۱۳٫۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۱۱٫۴ میلیون تن برآورد شده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در اردیبهشت امسال بالغ بر ۴٫۴ میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه نزدیک به ۹ میلیون تن بوده است.

در بازه زمانی مذکور مقدار فروش داخلی صنعت پتروشیمی ۲٫۷ میلیون تن (به ارزش ۵۳۵۱۷٫۵ میلیارد ریال)  ومقدار صادرات نیز ۳٫۴ میلیون تن (به ارزش ۱۶۷۳ میلیون دلار) بوده است.

در حال حاضر ۵۸ طرح پتروشیمی در نقاط مختلف کشور ازجمله منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و سایر مناطق داخلی در دست اجرا است.

منبع: نیپنا

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.