عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۳ خرداد ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 41

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۳ خرداد ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۴۰۰۴ ۳۲۰۱۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۳۳۰۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۴۷۳۳۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۵۳۷۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۴۲۰ ۵۰۸۷۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۴۴۶۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۳۶۳۹۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۴۰ ۴۵۴۷۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۳۸۴ ۴۱۳۳۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۷۳۳۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۸۳۵۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
سینا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۰ ۴۱۳۳۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
سینا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۰ ۴۱۳۳۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۱۳۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۷۶۰ ۳۸۳۵۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۴۰۰ ۳۷۳۳۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۷۳۳۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۶۰۰ ۴۶۵۲۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۴۰ ۷۵۴۸۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۵۰ ۶۴۳۰۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.