کتاب کامپوزیت‌های پلیمری، کامپوزیت‌های زیستی (جلد۳)

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 119

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب کامپوزیت‌های پلیمری، کامپوزیت‌های زیستی (جلد۳)

نویسندگان: Sabu Thomas, Kuruvilla Joseph, S. K. Malhotra, Koichi Goda, M. S. Sreekala

سال چاپ: ۲۰۱۳

ناشر: Wiley

این کتاب نحوه آماده سازی، شناسایی، خواص و نظریه کامپوزیت‌های پلیمری را پوشش می‌دهد. خصوصیات سطح کامپوزیت مورد بحث قرار می‌گیرد. ارتباط ساختاری در سیستم‌های کامپوزیتی مختلف با کمک مدل‌های نظری توضیح داده می‌شود. روش‌های پردازش برای سیستم‌های ماکرو تا نانو کامپوزیتی و تاثیر پارامترهای پردازش بر روی خواص کامپورزیت‌ها مرور می‌شود. همچنین در این کتاب خواص میکرو ساختارها، الاستیک، ویسکو الاستیک، مکانیک ایستا و پویا، حرارتی، تریبولوژیکی، رئولوژیکی، نوری، الکتریکی و سدکنندگی وهمچنین کاربردهای بی‌شمار آن. مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.