خواص مکانیکی پلیمرهای جامد

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 150

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب خواص مکانیکی پلیمرهای جامد

نویسندگان: Ian M. Ward, John Sweeney

سال چاپ: ۲۰۱۲

ناشر: wiley

این کتاب تمام جنبه‌های رفتار مکانیکی از جمله رفتار الاستیک، ویسکوالاستیسیته خطی، ناهمسانگردی مکانیکی، ویسکوالاستیسیته غیرخطی و شکست را پوشش می‌دهد. این کتاب در آغاز با تمرکز بر روی ساختار پلیمرها شامل ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکی می‌باشد. در ادامه خواص مکانیکی و رفتار پلیمرها و نظریه مولکولی آماری حالت لاستیک مانند را بررسی می‌کند و به توصیف جنبه‌های رفتار خطی ویسکوالاستیک و اندازه گیری آن و مطالعات تجربی می‌پردازد.

0
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.