عرضه گروه پلیمری بوس کالا: مورخه 2 خرداد 96 - پلیم پارت : مرجع پليمر در بازار ايران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۴ مهر - ۱۳۹۷  
true
true
عرضه گروه پلیمری بوس کالا: مورخه ۲ خرداد ۹۶

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بوس کالا: مورخه ۲ خرداد ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۱۱۹۹ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۱۱۹۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۶۱۳۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۶۳۷۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۴۷۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۸۸۰ ۴۳۷۹۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳۷۹۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۴۴۸۶۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۴۳۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۸ ۵۷۷۶۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۵۷۷۶۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۶۱۳۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۶۳۷۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۵۰۴UV پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۹۱۸۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۸۴۶۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۴۱۸ ۶۱۳۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۳۱ ۵۷۷۶۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
سینا پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۴۴۰۰ ۳۸۴۶۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۴۸۰ ۴۲۱۸۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۶۰ ۴۶۴۰۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۲۲۰۰ ۶۱۳۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۱۱۹۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ ۳۴۳۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۲۱۸۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۷۵ ۶۱۳۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۸۴۶۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۴۴۱ ۵۷۷۶۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱۶۸ ۶۱۳۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۱۴ ۳۱۱۷۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۲۱۸۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۶۱۶ ۳۹۳۱۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۴۲۸۹۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۶۱۶ ۴۲۱۸۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۲۱۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۶۰۰ ۴۷۳۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV پتروشیمی جم ۱۰۰۱ ۳۸۲۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۵۰۸ ۳۷۴۹۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۵۰۰ ۳۱۱۹۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
مفید پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۳۰۱۴ ۳۱۱۹۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۳۹۱۸۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۴۷۵۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۶۰۵۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۶۰۵۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۷۳۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۹۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۹۹۰ ۳۷۳۱۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۲۷۳ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۵۰۸ ۳۷۰۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۲۹۴ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
سینا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۱۸ ۳۵۲۶۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۹۳۱۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۳۲۰ ۳۹۳۱۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۲۱۸۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۴۲۳۹۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۴۱۳۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰K پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۲۱۸۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران
           

 

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


true