عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱ خرداد ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 62

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱ خرداد ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۳۷۴۹۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۵۰۴ ۳۸۴۶۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۷۹۸ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بانک ملی پلی پروپیلن پزشکی V30GA شرکت پتروشیمی شازند ۲۲۰ ۳۹۹۹۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۱۱۰۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۴۲۳۹۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA شرکت پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۳۹۱۸۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
فارابی پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۹۴۶ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۱۳۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
فارابی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۹۳۱۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
فارابی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۸۸۰ ۴۲۳۹۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۲۷۳ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۳۷۴۹۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۱۳۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۸۴ ۴۱۰۵۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۶۳۰ ۴۳۷۹۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.