اطلاعیه عرضه بورس کالا: مورخه ۲۴ اردیبهشت ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 46

Print Friendly, PDF & Email

 

 اطلاعیه عرضه بورس کالا: مورخه ۲۴ اردیبهشت ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۹۸۰ ۳۴۴۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۶۲۰ ۳۱۲۸۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ محب بسپار ایده گستر ۲۰۰ ۴۸۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۱۰۰ ۴۸۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۴۰ ۵۲۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۱۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۵۷۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پارسیان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۸۰ ۷۵۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
پارسیان اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۲۳۰ ۸۲۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
پارسیان پلی کربنات ۱۰۱۲ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۶۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پارسیان پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۶۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۲۵ ۲۳۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۴۰ ۴۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند ۴۰ ۵۲۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.