پوشش‌های فعال برای منسوجات هوشمند

کتاب های مهندسی پلیمر

بازدید: 79

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب پوشش‌های فعال برای منسوجات هوشمند

نویسنده: Jinlian Hu

سال چاپ: ۲۰۱۶

ناشر: Elsevier Science

در این کتاب آخرین اطلاعات درباره مواد فعال و کاربردهای آن‌ها را در نساجی به شکل پوشش با هدف بهبود کارایی و ایجاد آثار عملکردی فعال، ارائه شده است. این کتاب، جزئیات مفصلی از انواع پوشش‌ها، فرایندها و کاربردها را دربر می‌گیرد. در بخش یک انواع مختلف پوشش‌های هوشمند و فعال، شامل پوشش‌های پلیمری حافظه دار، بادوام و خودتمیزشونده و تنفس پذیر معرفی می شوند. فناوری ها و فرایندهای مرتبط با کاربرد این پوشش ها در نساجی در بخش دوم با فصل های مختص به فناوری میکروکپسولی کردن، عمل آوری‌های سطح با پلاسما و عمل آوری‌های مبتنی بر نانوفناوری، بحث شده است. کتاب با یک بخش شامل کاربردهای این منسوجات هوشمند با پوشش های پاسخگو، که به طور فزاینده در لباس‌های ورزشی و محافظ، پارچه های مورد استفاده در پزشکی و معماری که موقعیت تجاری خوبی دارند پایان می یابد.

 

1
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.