عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۸ فروردین ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا
Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۸ فروردین ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۴۲۶۳۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV شرکت پتروشیمی لرستان ۷۲۰ ۴۰۱۶۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۷۲۰ ۴۰۱۶۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن پزشکی V30GA شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۴۰۷۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۷۹۸ ۳۹۴۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۳۹۴۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۲۳۲ ۴۰۷۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۶۰۶ ۴۴۳۰۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۴۰۵۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۳۹۷۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۴۰۷۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰۰ ۴۱۹۵۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
فارابی پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۲۶۴ ۳۹۴۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
فارابی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۴۰۷۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۳۹۷۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون ۲۴۲ ۳۹۴۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون ۸۸ ۳۹۴۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۳۷۴ ۳۹۴۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۴۴۰ ۳۹۴۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۷۴۸ ۳۹۴۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۵۱۲ ۳۹۸۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۹۴۶۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۱۷۸۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۴۴۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۲۶ ۴۴۵۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۱۰۰ ۵۰۹۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ محب بسپار ایده گستر ۲۰۰ ۵۱۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.