کاهش مجدد قیمت اتیلن در بازار آسیا

نرخ ها و نمودارها

بازدید: 49

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش مرجع پلیمر ایران: قیمت اتیلن در بازار آسیا، روز پنجشنبه مجدد تحت فشار کاهش قیمت قرار گرفت. قیمت اتیلن در پی کاهش نرخ نفت خام از یک سو و فشار عرضه نفتا از سوی دیگر، مجدد کاهش یافت. ضعف تقاضای خرید در آسیا نیز دلیل دیگری برای سقوط قیمت بیشتر در این منطقه بود.

روز پنجشنبه قیمت CFR اتیلن در شمال شرق آسیا به ۹۲۵ دلار برای هر تن رسید که کاهش ۱۵ دلاری را نسبت به چهارشنبه تجربه می کرد. قیمت CFR در جنوب شرق آسیا در این روز ۸۹۰ دلار در ازای هر تن رسید که نسبت به روز قبل کاهش ۱۰ دلاری را تجربه می کرد.

در بازار پایین دست، قیمت LDPE  به ۱۱۶۰ دلار در هر تن در  CFR شرق دور آسیا رسید که هفته گذشته ۱۰ دلار کاهش را تجربه می کرد. همچنین قیمت LLDPE در سطح ۱۱۴۵ دلار در هر تن قرار گرفت که کاهش ۵ دلاری نسبت به هفته قبل را نشان می داد. قیمت فیلم HDPE به ۱۱۷۰ دلار در هر تن رسید که ۱۰ دلار کاهش را نسبت به هفته قبل نشان می داد.

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.