عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۶ فروردین ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا
Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۶ فروردین ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۶۰ ۴۰۸۵۱ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۳۷۷۰۴ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۴۰۲۸۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۹۰۲ ۳۶۲۶۵ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۹۴۳۳ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۱۸ ۳۸۳۹۲ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲۰۰ ۳۵۱۷۶ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۷۲۴۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۹۰۹۹ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۴۳۹۴۲ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
بانک ملت پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۶۶ ۳۷۴۷۶ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۶۰ ۳۴۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک ملت پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۶۶ ۳۴۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک سپه استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۳۳۰ ۹۵۰۳۷ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک سپه استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۳۹ ۹۵۰۳۷ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک سپه استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۷۹۸ ۹۶۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک سپه استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۹۴ ۸۷۱۸۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک سپه استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۶۹۳ ۸۷۱۸۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۶۰ ۴۵۲۳۴ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۶۰ ۴۵۲۳۴ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک سپه پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ ۳۸۱۷۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۴۳۹۴۲ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۱۵ ۳۸۸۵۶ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
بانک سپه پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۶۶ ۳۶۴۳۵ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۳۸۸۵۶ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۶۶ ۳۴۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۶۶ ۴۱۴۵۱ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۴۸۸ ۴۵۲۳۴ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت 
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.