عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۳ اسفند ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا
Print Friendly, PDF & Email

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۳ اسفند ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
مفید پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۴۲۰ ۳۸۸۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۳۰۰۳ ۴۱۴۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۳۰۰۳ ۴۰۸۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۸۷۱۸۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۸۷۱۸۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۹۵۰۳۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۱۱۲۵۵۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۵ ۳۸۳۹۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۲۰ ۳۷۷۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۲۲۰ ۴۴۸۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۷۷۰ ۳۵۱۷۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۳۴۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۲۸ ۳۶۲۶۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۳۰۰۳ ۳۹۷۶۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
حافظ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ محب بسپار ایده گستر ۲۰۰ ۵۵۸۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۱۰۰ ۵۴۹۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.