پلیمرهای بازیافتی: شیمی و پردازش (جلد ۱)

کتاب های مهندسی پلیمر
Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: کتاب “پلیمرهای بازیافتی: شیمی و پردازش (جلد ۱)” نتیجه تلاش های پژوهشگران دارای تجربه گسترده در زمینه پلیمرهای بازیافتی است و برای تمام کسانی که به حوزه بازیافت پلیمرها علاقه مندند، بسیار مفید است. این کتاب خواننده را قادر می سازد که فهم کامل و جامعی از شیمی و فرایندپذیری پلیمرهای بازیافتی به دست آورد و نیز منبع دستگاهی برای کسانی است که قبلا در این زمینه کار کرده اند.

برخی از مطالب اصلی در این کتاب عبارتند از:

  • شیمی پلیمرهای بازیافتی و مقایسه آن با پلیمرهای سنتی
  • بحث در مورد پردازش انواع مختلف پلیمرهای بازیافتی
  • مشخص کردن مرزهای جدید در روشهای مختلف پردازش
  • ارزیابی عملکرد پلیمرهای بازیافتی
  • تمرکز روی بازیافت پذیری و پیشرفتهای به روز در پلیمرهای بازیافتی
  • توصیف وضعیت موجود بازیافت پلیمر

نویسنده: Vijay Kumar Thakur

سال چاپ: ۲۰۱۵

ناشر: Smithers Rapra Technology

پلیمرهای بازیافتی: شیمی و پردازش (جلد 1)

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.