عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۹ اسفند ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 44

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۹ اسفند ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۱۷۷۸ ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۶۷۲ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
مفید پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۵۲۵ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۰۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۲۱۰ ۴۰۷۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ پلیمر آریا ساسول ۲۲۰ ۵۱۴۸۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۲۱۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۲۴۲ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۲۲۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۲۲۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳۳۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۴۰۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۲۲۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۴۰۷۶۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۵۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۷۲۰ ۴۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۴۱۷۷۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۸۴ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۳۹۴۶۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۳۷۴۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.