اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲ اسفند ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 39

Print Friendly, PDF & Email

 

 اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲ اسفند ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۷۲۰ ۴۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۴۱۷۷۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار ۶۷۲ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
آگاه پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۷۹۲ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۴۰۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۴۷ ۳۹۴۶۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۲۲۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۰۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۴۰۷۶۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.