عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 37

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا تولید
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
آگاه پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون ۴۸۴ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۰۳۴۸ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم ۴۱۸ ۴۶۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۳۷۳۲ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۲۴۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۹۷۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۰۳۴۸ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۴۲۴۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند ۲۰۰۰ ۳۹۹۸۷ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی ۶۳ ۴۲۳۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی ۸۴ ۴۲۳۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی ۲۱۰ ۴۲۳۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی ۱۰۵ ۳۹۵۹۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی ۵۰۴ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی ۵۰۴ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار ۶۷۲ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۴۴۰ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۶۶۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۴۰۳۴۸ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۴۰۴۳۴ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.