عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 47

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بوری کالا: مورخه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار ۶۷۲ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
فارابی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۴۰۸۳۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۰۳۴۸ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۵۹۴ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
آگاه پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون ۴۸۴ ۳۷۶۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم ۴۹۵ ۴۶۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۳۷۳۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۹۷۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۲۴۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۰۳۴۸ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۳۷۸ ۴۲۳۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۴۰۳۴۸ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۴۰۴۳۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۳۴۶۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۲۳۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.