عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 30

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37 پتروشیمی لاله ۳۷۴ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۴۱۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۲۳۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
نو اندیشان بازار سرمایه پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۱۰۰۰ ۵۰۲۶۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۵۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۹۵۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۸۲ ۳۸۷۹۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک سپه پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۶۶ ۸۵۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۵ ۳۵۵۶۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
شهر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۸۸۰ ۳۴۹۷۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۶۸ ۳۶۶۵۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۸۹ ۹۸۵۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک سپه پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۲ ۳۵۵۹۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۴۹۶ ۳۴۹۷۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک سپه پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۳۹۷۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۸۵۵۵۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۸۶۰ ۳۸۴۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸۰ ۸۵۵۵۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۳۱۵ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۹۸۵۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۴۸۴ ۳۲۳۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک سپه اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۶۲۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۸۸۰ ۹۸۵۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۱۰۰۸۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
سی ولکس پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۴۹۴۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۶۹۳ ۸۵۵۵۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۱۰۰۸۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
سی ولکس پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۳۲۳۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
سی ولکس پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۱۸۰ ۳۲۳۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰K پتروشیمی امیر کبیر ۱۹۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک سپه اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۷۳۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۱۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۵۰۴۹۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۳۲ ۴۶۶۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۴۰ ۵۰۴۹۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۲۳۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۴۳۴۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۷۵۱۲۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۴۰۴۸۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۱۳۴۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۲۸۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۲۸۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۰۲۶۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۵۱۸۲۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۵۴۰ ۳۹۵۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۳۹۵۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۱۳۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۴۰۸۴۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۴۱۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.