عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 5 بهمن 1395 - پلیم پارت : مرجع پليمر در بازار ايران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۸ مهر - ۱۳۹۷  
true
true
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۵ بهمن ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۵ بهمن ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۴۶۶۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۳۴۲ ۳۴۹۷۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۰۰ ۳۲۳۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۵۵۹۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۴۸۶ ۳۲۳۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
مفید پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۱۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۲۳۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۱۰۰۸۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸۰ ۸۵۵۵۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۴۴۰ ۳۹۵۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۸۹ ۹۸۵۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۸۵۵۵۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۹۸۵۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TN42 پتروشیمی لاله ۳۳۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۴۶۴ ۳۸۴۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۱۰۰۸۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۱۳۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۷۲۶ ۳۸۷۹۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
بانک سامان پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲۲۰۰ ۳۹۵۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۸۷۰ ۳۶۶۵۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۱۰۰۰ ۵۰۲۶۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۵۰ ۳۴۹۷۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۳۹۵۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۲۹۹۲ ۳۵۴۶۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۷۵۱۲۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۴۰۴۸۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک سپه پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۵۵۹۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک سپه پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۳۹۷۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC00 پتروشیمی لاله ۳۳۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۱۳۴۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۲۴۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۴۶۶۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۴۰ ۵۰۴۹۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۲۸۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۲۸۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۹۰۰ ۵۰۲۶۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۴۸۴ ۳۲۳۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۹۰۰ ۵۱۸۲۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۵۵۰ ۹۸۵۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۴۶۲ ۸۵۵۵۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۴۰۰۰ ۳۹۵۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
خبرگان سهام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۴۰۰ ۴۰۸۴۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۶۱۶ ۴۵۹۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۴۱۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
 مرجع پلیمر در بازار ایران- ‌پلیم‌پارت

 

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


true