اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۴ بهمن ۱۳۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 31

Print Friendly, PDF & Email

 

 اطلاعیه عرضه گروه پلیمری
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
فارابی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۰۸۴۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۹۵۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۱۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۳۷۴ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
آگاه پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون ۴۸۴ ۳۵۴۶۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۳۰۰۳ ۳۸۷۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۳۹۵۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۹۵۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۱۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۲۵۸۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم ۵۸۳ ۴۴۹۳۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۴۱۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۶۳ ۴۱۳۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۵ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن فیلم ZH525J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۰۰۸ ۳۵۴۶۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۶۳۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۷۲۰ ۳۹۵۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پتروشیمی شازند ۸۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پتروشیمی شازند ۵۴۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA شرکت پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۴۰۲۸۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شرکت پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۴۰۲۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۳۶۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۳۵۰۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۴۰۰۵۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ شرکت پتروشیمی شازند ۲۶۰ ۴۲۵۸۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۳۶۰ ۴۱۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۳۹۴۶۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.