عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه 28 دی 1395 - پلیم پارت : مرجع پليمر در بازار ايران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۸ مهر - ۱۳۹۷  
true
true
عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۸ دی ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۸ دی ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۸۷۴۵۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۷۳۳۵۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۳۱۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۴۷۰۹۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۶۴۹۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۶۴۹۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
خبرگان سهام پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۹۹۰ ۳۴۸۳۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
خبرگان سهام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۷۰۹۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک سپه پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک سپه پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۳۶۴۹۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۴۸۴ ۳۳۱۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۷۰۹۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱۱۵۵ ۸۵۶۶۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۶۳۰ ۷۳۳۵۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک سامان پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۹۰۲ ۴۰۳۹۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۳۲۰ ۴۷۰۹۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۲۱۰ ۳۷۵۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
شهر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۷۷ ۳۷۵۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۳۶۴ ۳۹۳۷۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
شهر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۴ ۳۵۲۲۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
بانک سپه اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۷۰۳۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
شهر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۸۵۸ ۳۵۲۲۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
مفید پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۸۰۰ ۵۰۰۰۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک سپه پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۶۶ ۸۱۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک سپه پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۴۰۳۹۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۷۴۸ ۳۹۷۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۱۱۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۱۰ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۱۱۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۱۱۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۲۲۷۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۴۹۵۸۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۳۶۲۸۸ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۱۰۷۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۱۰۷۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۳۵۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۹۰۰ ۵۰۰۰۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۹۰۰ ۵۱۳۷۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۴۰۸ ۴۰۰۲۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۰۰ ۳۳۱۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۴۸۶ ۳۳۱۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۴۴۰ ۴۷۸۳۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC00 پتروشیمی لاله ۴۴۰ ۴۷۰۹۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۳۲۰ ۵۱۸۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۰۸ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۴۲۰۸۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۶۰۰ ۴۲۰۸۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۴۴۰ ۴۰۳۹۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۴۷۰۹۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۴۰۰ ۴۱۳۷۷ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران
           

 

 

0

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


true