معرفی ۲۵ طرح جدید پتروشیمی به سرمایه گذاران

اقتصادی

بازدید: 33

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی  در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد: افزایش ظرفیت تواید با هدف تامین نیاز داخل و نیز رشد صادرات با بهره برداری از طرح های جدید محقق خواهد شد و می توانیم نقش موثری در بازارهای مختلف خارجی داشته باشیم.

persian golf petrochemical

وی با بیان این که گسترش بهره برداری از منابع گازی منجر به افزایش تولید انواع محصولات پتروشیمی می شود گفت: زمینه بسیار خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است و همکاری و انتقال دانش فنی و استفاده از فناوری های نوین می تواند درآینده نزدیک بسیاری از نیازهای صنایع عمده کشور را تامین کند.

علوی افزود:۲۵ طرح جدید تولیدی را به صورت منفرد و یا مشترک برای ساخت و مشارکت سرمایه گذاران پیشنهاد داده ایم و ۵ طرح دیگر نیز برای تامین خوراک عرضه شده است.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: پتروشیمی موتورتوسعه اقتصادی کشور است و باید از ظرفیت های موجود برای توسعه این صنعت با مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد.

وی افزود: اکنون موقعیت مناسبی برای تکمیل زیرساخت ها و تأمین الزام های مورد نیاز جهش دوم صنعت پتروشیمی فراهم شده است و رشد صادرات و حضور فعال تر بازیگران این صنعت در بازارهای منطقه ای و جهانی، بیانگر به وجود آمدن بستر مناسب جهت بهره مندی بیشتر از پتانسیل های بین المللی و نیز نوید دهنده افقی روشن از ارتقاء جایگاه جهانی کشور است.

علوی اظهارکرد: در راستای روند صنعتی شدن و همگام با توسعه جهانی، سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با هدف فاصله گرفتن از خام فروشی نفت و گاز، ایجاد ارزش افزوده بالاتر در زنجیره تولید و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمیایی، در دستور کار قرار گرفته است.

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.