عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۶ دی ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 34

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۶ دی ۹۵
کارگزار نام کالا تولید
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۲۰۲۴ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۲۰۲۴ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۲۴۲ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
فارابی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۴۱۷۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۴۰۶۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
فارابی پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۰۳۳۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان ۷۷۰ ۳۵۴۷۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۱۵۱۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار ۶۰۹ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۱۰۵ ۴۰۳۳۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۲۹۴ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی ۷۵۶ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی ۱۰۵ ۳۸۱۸۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی ۵۰۴ ۳۵۷۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی ۲۱۰ ۴۱۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی ۱۰۵ ۴۱۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی ۲۱۰ ۴۱۰۶۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۵۰۴ ۴۰۶۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۴۰۶۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
 مرجع پلیمر در بازارایران – پلیم‌‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.