افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و تاثیر آن بر فضای واسطه گری

گزارش و تحلیل
Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: افزایش نرخ دلاردر بازارهفته گذشته تأثیر خود را بر بازار محصولات پتروشیمی بر جای گذاشت و شاهد رشد قیمت ها در بازار آزاد پلیمرها بودیم. این در حالی بود که آرامش پیشین هنوز در معاملات محصولات شیمیایی در روز چهارشنبه حکم فرما بود که دلیل اصلی آن را باید در بالابودن حجم عرضه ها جستجو کنیم که در نهایت سیگنال مطلوبی برای این بازار به شمار می آید.

محصولات پتروشیمی

معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالای ایران روز چهارشنبه درزمان سنتی معاملات آن با آرامش نسبی همراه بود هرچند که افزایش قیمت های پایه در کنار رشد عرضه ها را می توان از دلایل این آرامش برشمرد.

بر اساس این گزارش ، اکنون تقاضا برای بسیاری از ترکیبات نسبتاً پایین است ولی هنوز کالاهایی همچون ایزوبوتانول ، کریستال ملامین ، بنزن ، نرمال بوتانول و منومر وینیل استات با رشد قیمت رو به رو شده اند که نشان دهنده نیاز بازار به عرضه های بیشتری است. این در حالی بود که در جریان معامله های هفته گذشته کالاهای جذابی همچون سود کاستیک ، منواتیلن گلایکول و دی اتیلن گلایکول با توجه به افزایش عرضه ، جذابیت پیشین را نداشته همچنین بخشی از عرضه ها نیز بدون داد و ستد وارد مچینگ شد. این شرایط یعنی افزایش عرضه ها تاکنون موجب شده تا فضای چندانی برای واسطه گری و یا سفته بازی فراهم نباشد.

این گزارش می افزاید: با توجه به رشد قیمت های پایه ، بخشی از خریداران نیز تمایل پیشین خود را به افزایش نرخ از دست داده تا در نهایت عدم ثبت معاملاتی همراه با رقابت جدی را شاهد باشیم.

 از سوی دیگردر بازار آزاد شاهد رشد قیمت ها هستیم که از دو مسیر یعنی افزایش قیمت دلار و سپس محدودشدن خرید غیرمرتبط در مچینگ ، تأیر پذیرفته است. افزایش قیمت دلار که می تواند بر افزایش قیمت های پایه در بورس کالا منجر شود سیگنالی است که بازار به درستی از نوسان احتمالی قیمت ها پذیرفته ولی در خصوص محدودیت خرید غیربهین یابی باید این رویکرد را مورد بررسی قرار داد. از هفته جاری خریداران عضو سامانه بهین یاب دیگر نمی توانند کالاهایی که سهمیه بهین یاب آن را ندارند در مچینگ خریداری کرده بنابراین واسطه ها به آرامی از بازار حذف خواهند شد. هنوز مشخص نیست که رویکرد جدید چه تأثیری بر بازار خواهد داشت ولی احتمال کاهش حجم معامله کل در بورس کالا دور از ذهن نیست. البته باید به این نکته مهم نیز اشاره داشت که در نهایت فضا برای حضور و خودنمایی خریداران اصلی در بورس کالا بیش از پیش مساعد بوده و خریداران واقعی فضای بیشتری را در اختیار داشته تا با خیال آسوده تری محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند.

برخی از مهمترین معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالای ایران
نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) قیمت پایانی میانگین (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) نام کالا تولید کننده
نقدی ۱۳,۰۰۶ ۱۴,۱۷۰ ۸۲۸ ۱۴۴۹ ۸۲۸ اسید استیک فن آوران
نقدی ۸,۴۰۸ ۸,۴۰۸ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ اوره صنعتی خراسان
نقدی ۴۲,۸۶۵ ۴۷,۱۵۱ ۲۰۰ ۲۳۱۵ ۲۰۰ کریستال ملامین خراسان
نقدی ۲۹,۲۶۸ ۲۹,۲۶۹ ۳۰۰  

۵۴۰

۳۰۰ بنزن پتروشیمی بندرامام
سلف ۲۸,۱۶۹ ۲۸,۱۶۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ارتوزایلن برزویه
نقدی ۶,۵۸۳ ۶,۵۸۳ ۱۵۰۰۰ ۳۲۵۰

 

۳۲۰۰ سود کاستیک اروند
نقدی ۴۲,۲۷۹ ۴۲,۲۷۹ ۳۵۰۴ ۲۴۰۰ ۲۱۳۶ استایرن منومر پارس
سلف ۲۵,۰۰۵ ۳۰,۰۰۶ ۵۵۰ ۲۳۵۴ ۵۵۰ نرمال بوتانول پتروشیمی شازند
نقدی ۲۳,۹۹۷ ۲۶,۳۹۶ ۱۱۰ ۹۳۵ ۱۱۰ ایزوبوتانول شازند
نقدی ۲۶,۷۲۷ ۲۶,۷۲۷ ۲۲۰ ۱۸۷ ۱۸۷ منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند
نقدی ۲۶,۵۰۷ ۲۶,۷۰۸ ۱۱۰ ۱۲۱ ۱۱۰ دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند
نقدی ۲۶,۷۲۷ ۲۶,۷۲۷ ۵۰۶ ۱۱۰ ۴۴ منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون
نقدی ۲۶,۵۰۷ ۲۶,۵۹۷ ۱۳۲ ۱۵۴ ۱۳۲ دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون
سلف ۲۸,۵۰۰ ۲۸,۶۲۴ ۵۵۰ ۵۹۴۰ ۵۵۰ منومر وینیل استات

پتروشیمی شازند

 

منبع: نیپنا

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.