عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۹ آذر ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 41

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۹ آذر ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
فارابی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۱۵۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
فارابی پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۹۵۳۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۱۳۲ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون ۱۹۸ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۰۲۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار ۵۸۸ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۶۶ ۳۹۷۰۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۶۶ ۳۹۷۰۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
حافظ پلی استایرن معمولی MP08 شرکت محب پلیمر قم ۱۰۰ ۴۸۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شرکت پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۴۰۲۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۷۷ ۳۷۸۳۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۳۰۸ ۳۶۸۷۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۵۴ ۳۲۲۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۶۱۶ ۳۲۲۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۴۰۹۷۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH510L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۵۰۴ ۳۵۰۶۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۴۰۲۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۴۰۲۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۴۲۰ ۴۰۲۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۹۵۳۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۹۳۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۳۹۲۳۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۲۴۰ ۴۰۵۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
 مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.